"Resort nuôi heo" của C.P. Việt Nam hiện đại nhất Đông Nam Á


Trại chăn nuôi này được xây dựng vào năm 2009 trên diện tích 54 ha với quy mô 2.400 con heo nái và 10.000 heo giống hậu bị.

Trại chăn nuôi heo Lộc Phát (Lộc Ninh, Bình Phước) là một trang trại được đầu tư rất hiện đại, được đánh giá là hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á, vừa nhận được chứng chỉ ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004 do Tổ chức SGS cấp. Được biết, đây là trang trại chăn nuôi heo đầu tiên tại Việt Nam đạt cả hai chứng nhận trên.

Trang trại Lộc Phát (gồm 2 trại chăn nuôi heo Lộc Ninh 1 và Lộc Ninh 2). Đây là 2 trại chăn nuôi hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam và Công ty TNHH Lộc Phát.

Trại chăn nuôi này được xây dựng vào năm 2009 trên diện tích 54 ha với quy mô 2.400 con heo nái và 10.000 heo giống hậu bị. Trang trại được xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật của C.P Việt Nam với các thiết bị chăn nuôi hiện đại. Trại được vận hành theo kiểu khép kín, tự động, hệ thống chuồng kín có hệ thống làm mát.

Dưới đây là những hình ảnh của trang trại chăn nuôi heo Lộc Phát của Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam (Nguồn C.P Việt Nam):

Trang trại Lộc Phát (gồm 2 trại chăn nuôi heo Lộc Ninh 1 và Lộc Ninh 2). 

Trang trại Lộc Phát (gồm 2 trại chăn nuôi heo Lộc Ninh 1 và Lộc Ninh 2).

Đây là 2 trại chăn nuôi hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam và Công ty TNHH Lộc Phát. 

Trại chăn nuôi này được xây dựng vào năm 2009 trên diện tích 54 ha.

Trại được vận hành theo kiểu khép kín, tự động, hệ thống chuồng kín có hệ thống làm mát.

Trại được vận hành theo kiểu khép kín, tự động, hệ thống chuồng kín có hệ thống làm mát.

Đây là 2 trại chăn nuôi hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam và Công ty TNHH Lộc Phát. 

Đây là 2 trại chăn nuôi hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam và Công ty TNHH Lộc Phát.

Trang trại được xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật của C.P Việt Nam với các thiết bị chăn nuôi hiện đại.

Trang trại được xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật của C.P Việt Nam với các thiết bị chăn nuôi hiện đại.

Quy mô trang trại hiện nuôi 2.400 con heo nái và 10.000 heo giống hậu bị. 

Quy mô trang trại hiện nuôi 2.400 con heo nái và 10.000 heo giống hậu bị. 

Trại chăn nuôi heo Lộc Phát (Lộc Ninh, Bình Phước) được đánh giá là hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á.

Trại chăn nuôi heo Lộc Phát (Lộc Ninh, Bình Phước) được đánh giá là hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á.


Trại chăn nuôi heo Lộc Phát vừa nhận được chứng chỉ ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004 do Tổ chức SGS cấp.

Trại chăn nuôi heo Lộc Phát vừa nhận được chứng chỉ ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004 do Tổ chức SGS cấp.

Trại được vận hành theo kiểu khép kín, tự động, hệ thống chuồng kín có hệ thống làm mát.

Trại được vận hành theo kiểu khép kín, tự động, hệ thống chuồng kín có hệ thống làm mát.
0 bình luận


Để lại phản hồi

Chú ý, bình luận của bạn sẽ được phê duyệt trước khi đăng!