GIỚI THIỆU VỀ CP GROUP

CP GROUP phát triển tại Thái Lan trong gần một thế kỷ,  không chỉ sản xuất các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các chỉ tiêu thụ trong nước. CP Group được biết đến là tổ chức kinh doanh uy tín nghề nghiệp và đạo đức được công nhận trên toàn thế giới.

CP GROUP thành công và phát triển bền vững. Kinh doanh bằng cách tôn trọng những chính sách


3. Lợi ích mà tập đoàn hướng đến đó là:
Lợi ích của tất cả các quốc gia mà CP Group đầu tư.
Lợi ích của người dân trong nước mà CP Group đầu tư. 
Lợi ích cho Công ty, đại diện cho các cổ đông, quản lý và nhân viên.

Hiện nay, quy mô của CP GROUP đã được mở rộng rất lớn: Kinh doanh nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm Tiếp thị Kinh doanh, phân phối và viễn thông. 200 công ty con tại 18 quốc gia, sử dụng 300.000 người lao động trên toàn thế giới, CP Group thực sự là một thực thể kinh doanh với sức mạnh đáng kể trong việc phát triển kinh tế và xã hội ở cả Hoa Kỳ và tất cả các nước đã đầu tư.


Trong gần một thế kỷ trước đây, tập đoàn đã giành được sự tin tưởng của xã hội, Thái Lan và cộng đồng thế giới. CP vẫn cam kết tiếp tục phát triển không ngừng. Các phúc chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân Tạo và phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.
Một cây muốn vươn cao chót vót cần có một rễ cái rắn. Cũng như việc kinh doanh của Charoen Pokphand Group, tiến bộ và bền vững vì nó được dựa trên các giá trị được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Một cam kết tâm linh. Khả năng tiếp tục kinh doanh trên cơ sở đạo đức. Dưới sáu giá trị chính của công ty.0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng