CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ

Công ty CPV có hệ thống kiểm tra chất lượng nguyên liệu và sản phẩm ở tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất. Hệ thống này không những giúp việc quản lý chất lượng mà còn quản lý về năng suất và là cơ sở để truy xuất nguồn ngốc.

Các chứng nhận tiêu chuẩn Quốc tế thể hiện sự đảm bảo cả về chất lượng sản phẩm và hệ thống tổ chức quản lý sản xuất của Công ty CPV. Hệ thống chứng chận chất lượng Quốc tế của CPV


CPV cam kết thực hiện chính sách liên tục cải tiến quá trình sản xuất để đáp ứng ngày càng cao các tiêu chuẩn quốc tế.

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng